Ο rambutan είναι εγγενής στη Νοτιοανατολική Ασία και ανήκει στην οικογένεια Sapindaceae. Θεωρείται εγγενές στο αρχιπέλαγος της Μαλαισίας αν και η ακριβής φυσική διανομή της είναι άγνωστη. Είναι στενά συνδεδεμένο σε διάφορα άλλα εδώδιμα τροπικά φρούτα συμπεριλαμβανομένου του lychee και longan. Ο rambutan είναι στρογγυλός oval, που αντέχεται σε μια χαλαρή συστάδα κρεμαστών κοσμημάτων 10-20 από κοινού.